Skip to content

Algemeen

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Fortezza van u verzamelt via onze interactie met u en via onze services, en hoe we die gegevens gebruiken. Fortezza biedt een breed scala aan (managed) services:

 • Fortezza IT

 • Fortezza Data Services

 • Fortezza Cybersecurity Services

 • Custom Enterprise Application Development

Verwijzingen naar Fortezza-services in deze verklaring hebben betrekking op services, websites, apps, software en apparaten van Fortezza. Deze verklaring heeft betrekking op de communicatie tussen u en Fortezza, de hieronder vermelde Fortezza-services en op andere Fortezza entiteiten waarvoor deze verklaring wordt weergegeven.

Onze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. Fortezza is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.Cookies

De meeste websites van Fortezza gebruiken “cookies”, kleine tekstbestanden die gelezen kunnen worden door een webserver in het domein dat de cookie op uw harde schrijf heeft gezet. Het is mogelijk dat wij cookies gebruiken om uw voorkeuren en instellingen op te slaan voor, onder andere, hulp bij het inloggen, doelgerichte reclame en analyse van de activiteiten op de site.

Wij gebruiken cookies van Google Analytics om te meten hoe bezoekers onze site gebruiken, zoals details over waar de bezoeker vandaan komt en het totaal aantal keer dat een bezoeker op de website is geweest. Lees meer over het Google Privacybeleid en de Google Analytics security and privacy principles.EU-VS en Zwitserland-VS Privacy Shield

Fortezza hanteert de principes van de Privacy Shield-raamwerken tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS.Persoonsgegevens die wij verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens in verband met onze wervingsactiviteiten zoals hieronder beschreven.

Het merendeel van de persoonsgegevens die we in het kader van ons wervingsproces verzamelen wordt door jou verstrekt:

 • Contactgegevens (naam, e-mail, telefoonnummer);

 • Interesse gebieden;

 • CV, werkervaring, opleiding en werkervaring;

 • Informatie uit sollicitatiegesprekken en beoordelingen.

We verzamelen persoonsgegevens in verband met onze wervingsactiviteiten zoals:

 • Resultaten en feedback uit sollicitatiegesprekken;

 • Gegevens relevant voor het aanbod voor een baan.

We verkrijgen persoonsgegevens van externe bronnen zoals:

 • Informatie van door jou genoemde referenties;

 • Informatie van refererende persoon (wanneer van toepassing);

 • Verificatie van informatie die tijdens het wervingsproces is verstrekt door contact op te nemen met relevante derden (bijvoorbeeld eerdere werkgevers, onderwijs- en kwalificatie-aanbieders) of met gebruikmaking van openbare bronnen (bijvoorbeeld ter verificatie van jouw ervaring, opleiding en kwalificaties).

Ook kijken we naar uw IP-adres zodat we uw voorkeuren kunnen onthouden en uw van passend advies kunnen voorzien. U kunt deze website anoniem bezoeken door web tracking uit te schakelen.Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

We verwerken persoonsgegevens ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang om het beste talent aan te trekken en binnen onze onderneming te houden, en wel als volgt:

 • Om talent bij Fortezza aan te trekken door het organiseren en hosten van-, of deelnemen aan evenementen, marketing- en reclameactiviteiten en het inschakelen van recruiters om ons te helpen bij onze zoektocht naar talenten;

 • Om talent te identificeren en te werven, onder andere door het doorzoeken van onze bestaande talentenpool en openbare bronnen (zoals social media en websites voor vacatures waarop je actief bent);

 • Om sollicitaties naar functies bij Fortezza te verwerken en te beheren, door na te gaan welke vacatures in het gehele Fortezza netwerk passen bij jouw interesses en ervaring, teneinde jouw kandidatenprofiel te beheren, je e-mailberichten en andere aankondigingen te kunnen sturen, aanvullende informatie op te vragen of anderszins contact met je op te nemen over je kandidatuur;

 • Om talent te screenen en te selecteren door te onderzoeken of Fortezza een functie heeft die bij je past, onder andere door middel van gesprekken en beoordelingen en het uitvoeren van antecedentenonderzoeken;

 • Om talent aan te trekken en binnen te halen door een aanbod te doen aan succesvolle sollicitanten;

 • Door statistische analyses uit te voeren en rapportages op te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot onze vacaturewebsites, een demografische analyse van kandidaten, rapportages over wervingsactiviteiten van Fortezza, en analyses van wervingskanalen;

 • Door onze vacaturewebsites te administreren en te beheren en met je te communiceren over een loopbaan bij Fortezza;

 • Andere doelen die worden vermeld wanneer u de informatie aan Fortezza verstrekt.Redenen waarom we persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd of geautoriseerd service te leveren. We delen ook gegevens met door Fortezza aangestuurde filialen en dochterondernemingen; met leveranciers die namens ons werken; wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures; om onze klanten te beschermen; om levens te beschermen; om de veiligheid van onze services te garanderen; en om de rechten of het eigendom van Fortezza te beschermen.Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren

U heeft het recht om uitsluitsel te krijgen of wij persoonsgegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is, om een ​​kopie van uw  persoonsgegevens, die wij als verwerkingsverantwoordelijke hebben, te ontvangen en om bepaalde andere informatie te verkrijgen over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. 

Dit recht kan worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen via carriere@fortezza-ict.nl. We proberen snel te reageren op verzoeken om informatie en in elk geval binnen de in de Toepasselijke wet- en regelgeving bepaalde termijnen.Bewaren van gegevens

We bewaren persoonsgegevens in verband met onze wervingsactiviteiten als volgt:

 • Indien je wordt aangenomen, bewaren wij de relevante persoonsgegevens als onderdeel van jouw personeelsdossier.

 • Indien je niet wordt aangenomen, zullen wij de informatie die je in het kader van je sollicitatie aan Fortezza hebt verstrekt gedurende een redelijke termijn, doch maximaal 4 weken, bewaren en gebruiken, om zaken die verband houden met je sollicitatie af te handelen, of om bijvoorbeeld contact met je op te nemen inzake eventuele andere vacatures. Ook bewaren we na afloop van de sollicitatieprocedure persoonsgegevens in verband met ons gerechtvaardigde belang (bijvoorbeeld om ons ervan te vergewissen dat wij geen contact opnemen over een positie waar die persoon reeds eerder naar heeft gesolliciteerd) en we bewaren persoonsgegevens voor zo lang als je deel uitmaakt van onze talentenpool (indien je ervoor kiest opgenomen te worden in de talentpool dan bewaren wij jouw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 1 jaar).Cookies en soortgelijke technologieën

Fortezza maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze services kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld. Met cookies kunnen wij onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; op interesses gebaseerde advertenties aanbieden; fraude tegengaan; en analyseren hoe onze websites en onlineservices presteren. We maken ook gebruik van webbakens om te helpen cookies te leveren, en gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Onze websites kunnen webbakens en cookies van andere serviceproviders omvatten.

U beschikt over een breed scala aan tools om cookies, webbakens en soortgelijke technologieën te beheren, met inbegrip van browserbesturing om cookies van analyseservices door derden te blokkeren en te verwijderen om het verzamelen van gegevens door middel van webbakens en soortgelijke technologieën niet langer toe te staan. Uw browser en andere keuzes kunnen van invloed zijn op uw ervaringen met onze services.Beveiliging

Fortezza neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings-)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn danwel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via +31 (0)70 3277281.Kennisgeving aan eindgebruikers

Veel Fortezza-services zijn bedoeld voor gebruik door organisaties en worden voor u door uw organisatie beheerd. Uw gebruik van Fortezza-services kan onderhevig zijn aan een eventueel beleid van uw organisatie. Als uw organisatie uw gebruik van de Fortezza-services beheert, stel uw privacy vragen dan aan uw beheerder. Als u sociale functies van dergelijke services gebruikt, kunnen andere gebruikers in uw netwerk mogelijk een deel van uw activiteiten zien. Fortezza is niet verantwoordelijk voor de privacy- of veiligheidstoepassingen van onze klanten; deze kunnen afwijken van het beleid dat in deze verklaring is uiteengezet.

Als u een e-mailadres gebruikt dat is verstrekt door een organisatie waaraan u bent verbonden, bijvoorbeeld een bedrijf of school, en u hiermee gebruikt maakt van Fortezza Services, is het mogelijk dat de eigenaar van het domein (bijvoorbeeld uw werkgever) waarmee uw e-mailadres is verbonden, (i) uw account van Fortezza Online Services controleert en beheert, en (ii) uw gegevens, waaronder de inhoud van uw communicatie en bestanden, opent en bewerkt.Fortezza-account

Met een Fortezza-account kunt u zich aanmelden bij Fortezza diensten, evenals bij services van geselecteerde Fortezza-partners. Het aanmelden bij uw account kan als voordeel hebben dat bepaalde persoonlijke voorkeuren worden ingeschakeld, dat u naadloos en consistent kunt overschakelen tussen verschillende producten en apparaten, toegang hebt tot gegevensopslag in de cloud, de mogelijkheid hebt om betalingen te verrichten via betaalmiddelen die zijn opgeslagen in uw Fortezza-account en andere verbeterde functies en instellingen kunt gebruiken.

Wanneer u zich bij uw account aanmeldt om toegang te krijgen tot een service, worden hiervan gegevens vastgelegd. Als u zich met uw Fortezza-account aanmeldt bij een service van derden, wordt u gevraagd om toestemming voor het delen van de accountgegevens zoals dit wordt vereist door die service.

Laatst bijgewerkt: April 2020